Polisa na życie - strona główna

Bezpieczni razem

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków

Bezpieczni Razem to produkt innowacyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób między 18 a 64 rokiem życia

Ubezpieczony sam decyduje o wyborze jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia.
Umowa ma charakter terminowy, co oznacza, iż zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 1 rok.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę wysokiej sumy ubezpieczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jak również w razie orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

  • stała suma ubezpieczenia 10 000 zł;
  • w zależności od wybory wariantu w razie zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku jego najbliżsi otrzymają świadczenia do 50 000 zł;
  • renta miesięczna wypłacana przez okres 10 lat (z tytułu orzeczenia trwałej całkowitej niezdolności do pracy);
  • możliwość rozszerzenia umowy o gromadzenie środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych;
  • możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia:
  • obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.

Składka roczna wynosi:
- Wariant I - 180 złotych;
-
Wariant II - 240 złotych.

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczni Razem

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Wniosek o zawarcie Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczni Razem (obowiązujący od 01.01.2016)

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni Razem (obowiązujący od 01.01.2016)