Polisa na życie - strona główna

Główny akcjonariusz

27 czerwca 2012roku VIG nabył przedmiotowy pakiet akcji "Polisa-Życie" TU S.A. Vienna Insurance Group i stał się akcjonariuszem większościowym.


Pod kontrolą głównego właściciela znajduje się blisko 99,90% akcji Towarzystwa, niespełna 0,1% należy do akcjonariuszy mniejszościowych.

Vienna Insurance Group jest wiodącym austriackim koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej.  Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez swoje Spółki w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, Macedonii, na Litwie, w Łotwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Turcji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. Ponadto Grupa posiada swoje Filie we Włoszech oraz w Słowenii. W Austrii, Bułgarii, Czechach, Turcji, Słowacji oraz Rumunii, Vienna Insurance Group zajmuje pierwszą lub drugą pozycję na rynku. W skład Vienna Insurance Group (VIG) w Austrii wchodzą WIENER STÄDTISCHE Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

W Polsce do Vienna Insurance Group należą:

  • „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group,
  • Compensa TU S.A.,
  • Compensa TU na Życie S.A.,
  • InterRisk TU S.A.,
  • Benefia TU S.A.,
  • Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group