Polisa na życie - strona główna

Grupa+

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +


Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia
i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Grupa+ to korzystne rozwiązanie dla osób wykonujących  wolne  zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów), prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy  mikro), rolników, rodzin i osób, którym zależy na bezpieczeństwie najbliższych.

Grupa+ jest alternatywą dla osób pracujących w firmach nie posiadających ubezpieczenia pracowniczego lub posiadający  zakres ochrony nieodpowiadający potrzebom klienta. Pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne. Wszystkie te osoby otrzymują ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców,
a nawet kluby.

 

 

 

dokumenty do pobrania

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Grupa +

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Grupa+ (BRONZE)

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Grupa+ (SILVER) 

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Grupa+ (GOLD) 

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Grupa+ (PLATINUM) 

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Grupa+ (DIAMOND)

Pakiet Usług Assistance

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w programie „Pakiet Usług Assistance”