Terminowe Ubezpieczenie na Życie „MONO Plus”

Ubezpieczenie „ MONO  Plus”  idealnie odpowiada na potrzeby rynku   łącząc w sobie walory oszczędnościowe  jak również ochronne. Ubezpieczenie w unikatowy  sposób pełni funkcję nowoczesnego zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych.
 

Ochrona i Bezpieczeństwo


Ubezpieczenie Terminowe na życie „MONO Plus”  jest rozszerzoną wersją polisy terminowej  „MONO”. Polecane jest szczególnie osobom, które posiadają duże zobowiązania finansowe, a jednocześnie doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie oraz najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi ochrony ubezpieczeniowej (10 ryzyk do wyboru) oraz możliwości jej elastycznego dostosowania  do indywidualnych potrzeb, polisa „MONO Plus” jest  znakomitym zabezpieczeniem także dla osób aktywnych, jak i dbających o zdrowie.
Jeżeli więc często podróżujesz i prowadzisz aktywny tryb życia,  dajemy Ci możliwość wyboru dodatkowych opcji wypadkowych ubezpieczenia, na przykład na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub też inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 W trosce o kompleksową ochronę dajemy możliwość wyboru dodatkowych opcji zdrowotnych, na przykład na wypadek chorobowego pobytu w szpitalu, pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej lub trwałej niezdolności do pracy. Do ubezpieczenia może przystąpić  osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 64 lat.

Gwarancje


Ubezpieczenie na Życie  „MONO Plus ” ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 1 rok.  Polisa „MONO Plus ” jest też znakomitym, indywidualnym programem o charakterze ochronnym, w ramach którego, „POLISA-ŻYCIE” S.A. gwarantuje wypłatę określonej sumy pieniędzy w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzeń losowych (ogółem 10 opcji wypadkowo - zdrowotnych) lub też wypłatę określonej sumy pieniędzy (wybraną sumę ubezpieczenia) Twojej rodzinie, gdy Ciebie zabraknie.
Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie.  Powinna uwzględniać   potrzeby Klienta, aktualną sytuację życiową, wielkość rodziny czy zobowiązań finansowych tak,  aby standard życia  rodziny Ubezpieczonego  radykalnie się nie obniżył  w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku zgonu osoby Ubezpieczonej zaciągającej kredyt,  gwarantujemy wypłatę świadczenia która umożliwi  bliskim uregulowanie pozostawionych należności finansowych.
Gwarantujemy   możliwość zyskownego oszczędzania i inwestowania w ramach klasycznego ubezpieczenia ochronnego na życie.

Gwarancje  dla Banku


Jeżeli zaciągniesz kredyt, ubezpieczenie może stanowić dobre zabezpieczenie dla Ciebie i Twojego banku.
Dodatkowo, w przypadku wykupienia ubezpieczenia „MONO Plus ” z opcją funduszu kapitałowego,  środki zgromadzone w funduszu zabezpieczają   Ubezpieczonego na wypadek okresowego obniżenia przychodów i wystąpienia trudności w spłacie zadłużenia.  Jeżeli w okresie spłaty kredytu nie wystąpi konieczność skorzystania z funduszu, środki zgromadzone będzie można  wykorzystać do wcześniejszej spłaty kredytu lub jako inwestycja na przyszłość.

Uniwersalne Zabezpieczenie


Jedno z najbardziej konkurencyjnych na rynku, indywidualnych ubezpieczeń  o charakterze ochronnym
na niezwykle korzystnych  zasadach. Już za niewielką składkę ubezpieczeniową, oferujemy  bardzo wysokie sumy ubezpieczenia do 100.000 zł .Maksymalnie wysoka ochrona przy niskiej cenie.
Ubezpieczenie oprócz funkcji typowo ochronnej,  może spełniać także funkcję oszczędnościowo-inwestycyjną, po zawarciu dodatkowej umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Ma to szczególne znaczenie dla osób zaciągających zobowiązania finansowe, które zdecydowały się wykupić polisę „MONO Plus ”  z opcją funduszy kapitałowych.
W okresie trwania umowy kredytowej z bankiem,  środki zgromadzone w funduszu kapitałowym w ramach ubezpieczenia „MONO Plus”, zabezpieczają  kredytobiorcę na wypadek okresowego obniżenia przychodów i wystąpienia trudności w spłacie zadłużenia. Jeżeli w okresie spłaty kredytu nie wystąpi konieczność skorzystania z funduszu, środki zgromadzone będą mogły być wykorzystane do wcześniejszej spłaty kredytu lub jako inwestycja na przyszłość.

Korzyści dla Ubezpieczonego


Znakomita ochrona rodziny
Ubezpieczenie jest dobrym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności finansowej rodziny. Poprzez systematyczne inwestowanie umożliwia zebranie kapitału , który może być wykorzystany np. na kupno mieszkania , na edukację i inne ważne cele.  Jest to także zabezpieczenie bliskich osoby zaciągającej kredyt w przypadku jej śmierci. zaciągnięcia kredytu konsumpcyjnego lub hipotecznego.

Ochrona w biznesie
Ubezpieczenie jest nowoczesnym  rozwiązaniem na zabezpieczenie własnej firmy lub wzajemne zabezpieczenie finansowe Ciebie i Twojego wspólnika (osobą uprawnioną do wypłaty świadczenia może być również osoba prawna). Ubezpieczenie terminowe na życie może także wspomóc Twoją firmę  w razie śmierci osób zatrudnionych na strategicznych stanowiskach (ubezpieczonych przez Twoją firmę).

Ochrona dla aktywnych
Jeżeli często podróżujesz i prowadzisz aktywny tryb życia  proponujemy możliwość wyboru dodatkowych opcji wypadkowych, na przykład na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub też kalectwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona dla dbających o zdrowie
Proponujemy możliwość wyboru dodatkowych opcji zdrowotnych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych np.  pobytu w szpitalu,  pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej lub trwałej niezdolności do pracy.

Oszczędzanie dla zapobiegliwych
Jeżeli chcesz zgromadzić kapitał na spokojną i dostatnią przyszłość, umożliwiamy po zawarciu dodatkowej umowy, zyskowne inwestowanie swoich składek w 16 Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych

Cechy ubezpieczenia


Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Polisa terminowa „MONO Plus” obejmuje szeroki zakres ochrony i świadczeń ubezpieczeniowych o charakterze podstawowym i rozszerzonym:
1. Podstawowy zakres ochrony (obligatoryjny)
• Zgon ubezpieczonego, 
   W przypadku gdy Ciebie zabraknie, Polisa-Życie wypłaca świadczenie Twoim bliskim.
2. Rozszerzony zakres ochrony (fakultatywny)
• zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, lotniczym lub wodnym,
• chorobowy zgon Ubezpieczonego,
• zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka,
• trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• wystąpienie poważnego zachorowania.
• chorobowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
• pobyt Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej,
• trwała niezdolność do pracy z przyczyn innych, niż nieszczęśliwy wypadek

Suma ubezpieczenia i składki


Suma ubezpieczenia jest wielokrotnością 1.000 zł. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi  20.000 zł, a maksymalna 100.000 zł
Sam określasz częstotliwość opłacania składek. Możesz płacić składkę w ratach miesięcznych kwartalnych, półrocznych i rocznych. Możesz też opłacić składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
Minimalna kwartalna miesięczna składka wynosi 20 złotych.

Inwestowanie w Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczony, po zawarciu umowy dodatkowej, może zyskownie inwestować swoje składki w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.
Istnieje także możliwość dokonywania wpłat doraźnych. Minimalna składka miesięczna i minimalna wpłata doraźna - 30 zł


Zawarcie ubezpieczeniaDo zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa i zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.

Zapoznaj się z Warunkami Ogólnymi Terminowego Ubezpieczenia na Życie "MONO Plus"

 

Wniosek o zawarcie umowy Terminowego Ubezpieczenia na Życie "MONO Plus"

         

Gdzie zawrzeć ubezpieczenie?


Jeśli chcesz zgłosić roszczenie lub dokonać zmian w polisie...

wiecej

„POLISA DLA CIEBIE” Ubezpieczenie na Życie

więcej

„BEZPIECZNY NA DRODZE” Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych

więcej

„BEZPIECZNI RAZEM” Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od NW.

więcej

Aktualności

więcej

"INVEST POLISA" - to  doskonały plan dla twoich oszczędności

więcej

BEZPIECZNA FIRMA - to nowoczesne zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin

więcej

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE

więcej

AKTUALNA WYCENA Jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

więcej

Oferty pracy - kariera w "Polisa-Życie" S.A.

więcej

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności.

Zamknij