Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Dla kogo jest ta polisa grupowa?

Polisa SUPER GRUPA ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na życie, które ukierunkowane jest na zabezpieczenie standardu życia i zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych.
W szczególności zaś, Super Grupa jest korzystnym rozwiązaniem dla prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy micro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, architekci, artyści) oraz rolników indywidualnych.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne łączące ubezpieczającego i ubezpieczonego, program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby. Program Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa  o pracę np. umowa zlecenia lub dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzą otwartą grupę nieformalną.

Co to jest program Super Grupa?

SUPER GRUPA jest klasycznym zbiorowym ubezpieczeniem na życie, mającym na celu ochronę życia  i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób tworzących tzw. otwartą grupę ubezpieczonych.
Umowa ubezpieczeniowa w ramach programu Super Grupa może być zawarta, jeżeli do ubezpieczenia przystępuje otwarta grupa licząca co najmniej 5 uprawnionych osób. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ubezpieczającym jest  w tym przypadku Agent Towarzystwa, który zorganizował otwartą, „nieformalną” grupę osób, w imieniu których zawarł umowę ubezpieczenia.
Super Grupę charakteryzuje bardzo atrakcyjna cena oraz szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Składki w programie Super Grupa są znacznie niższe (tańsze) w porównaniu do polis indywidualnych, natomiast  szeroki zakres ochrony, który jest dostępny w polisie grupowej Super Grupa, byłby niemożliwy dla wielu osób chcących kupić polisę indywidualną np. ze względu na zbyt niskie dochody, stan zdrowia lub wiek. Dodatkowo bowiem – w odróżnieniu od warunków polisy grupowej - każdy ubezpieczony - w klasycznym ubezpieczeniu indywidualnym - podlega ocenie ryzyka medycznego.

Korzyści dla Ubezpieczonego

 • poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego oraz jego bliskich, 
 • znacznie szersza ochrona ubezpieczeniowa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego,
 • niskie koszty ochrony ubezpieczeniowej – pełna ochrona przy znacznie niższej, atrakcyjniejszej cenie niż w przypadku polisy indywidualnej, 
 • możliwość objęcia ochroną także członków rodziny, 
 • zabezpieczenie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych np. nieszczęśliwy wypadek, choroba, pobyt  w szpitalu, 
 • możliwość oszczędzania nawet niewielkich kwot na przyszłą emeryturę w ramach opcji funduszu kapitałowego,
 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą

Cechy Programu

Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej

W ramach Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA można wyodrębnić dwie części: ochronną – zapewniającą wypłatę świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową oraz inwestycyjną – umożliwiającą gromadzenie przez ubezpieczonego dodatkowych oszczędności.

Do ubezpieczenia może przystąpić grupa złożona z co najmniej 5 osób. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ubezpieczającym jest w tym przypadku Agent Towarzystwa, który zorganizował otwartą grupę osób, w imieniu których zawarł umowę ubezpieczenia.

W części ochronnej ubezpieczenia SUPER GRUPA przewidziane są następujące rodzaje świadczeń:

 1. zgon Ubezpieczonego
 2. zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku NW, 
 3. zgon Ubezpieczonego w wypadku lądowym,
 4. zgon ubezpieczonego w wypadku lotniczym,
 5. zgon ubezpieczonego w wypadku wodnym,
 6. chorobowy zgon Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, 
 7. zgon powodujący osierocenie dziecka, 
 8. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
 9. wystąpienie ciężkiego zachorowania (9 jednostek chorobowych), 
 10. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
 11. narodziny dziecka Ubezpieczonemu, 
 12. urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu, 
 13. zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego, 
 14. zgonu małżonka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
 15. zgon dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba, 
 16. zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
 17. zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego, 
 18. zgon teściów Ubezpieczonego,

Fundusze Kapitałowe

W części inwestycyjnej ubezpieczenia SUPER GRUPA, każda osoba objęta ubezpieczeniem grupowym - po zawarciu dodatkowej umowy  Ubezpieczeniowych  Funduszy kapitałowych  -moze inwestować swoje składki w funuszach, charakteryzujących się różnym stopniem ryzyka:

Składki i suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wybierana jest z przedziału od 3 000 zł do 50 000 zł i jest jednakowa dla wszystkich członków grupy. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest na podstawie zakresu i sumy ubezpieczenia.
Minimalna składka miesięczna grupy wynosi 100 zł.
Można ją płacić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie - do uzgodnienia z Agentem.

W przypadku wybrania przez grupę opcji inwestycyjnej ubezpieczenia, każdy uczestnik grupy dysponuje indywidualnym rachunkiem jednostek, na które przeliczana jest inwestowana część składki. Minimalna wysokość składki miesięcznej z tytułu umowy funduszy to 30 zł. Istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych, a po 6 miesiącach trwania umowy Jednostki Uczestnictwa Funduszy można wykupić częściowo lub całkowicie.

 

Do pobrania

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Wniosek o indywidualną kontynuację Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

 Deklaracja zgody przystąpienia do Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA obowiązująca dla umów ubezpieczenia zawieranych po 15.07.2014

 Deklaracja zgody przystąpienia do Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA obowiązująca dla umów ubezpieczenia zawartych przed 15.07.2014

Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej do umowy Grupowego Ubezpiecznia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Indywidualnej Kontynuuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Umowa dodatkowa do Umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

 

Regulamin uczestnictwa w programie„Pakiet Usług Assistance”

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „PAKIET MEDYCZNY

 

Zawarcie ubezpieczenia

W celu zawarcia ubezpieczenia Super Grupa prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi licencjonowanymi Agentami.
Dodatkowych informacji udzielają Regionalne Biura Handlowe „POLISA-ŻYCIE” S.A.

Gdzie zawrzeć ubezpieczenie?

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie lub dokonać zmian w polisie...

wiecej

„POLISA DLA CIEBIE” Ubezpieczenie na Życie

więcej

„BEZPIECZNY NA DRODZE” Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych

więcej

„BEZPIECZNI RAZEM” Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od NW.

więcej

Aktualności

więcej

"INVEST POLISA" - to  doskonały plan dla twoich oszczędności

więcej

BEZPIECZNA FIRMA - to nowoczesne zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin

więcej

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE

więcej

AKTUALNA WYCENA Jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

więcej

Oferty pracy - kariera w "Polisa-Życie" S.A.

więcej

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności.

Zamknij