Polisa na życie - strona główna

Kariera

 Polisa-Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group to jedno z najszybciej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń na życie na polskim rynku.Nasza Centrala mieści się w Warszawie. Jednocześnie posiadamy 16 Regionalnych Biur Handlowych znajdujących się we wszystkich miastach wojewódzkich.

W swojej pracy opieramy się na wartościach, które istnieją w Grupie, takich jak: uczciwość, partnerstwo, wzajemny szacunek, przejrzystość i trwałe relacje. Mamy świadomość, iż nasz sukces zawdzięczamy zaangażowaniu i pracy naszych Pracowników.
Jesteśmy firmą, która rozwija się dynamicznie nie zapominając o swoich pracownikach. Jesteśmy rodziną, a nasi pracownicy stanowią bardzo ważną jej część. Doceniamy profesjonalizm, ambicje i pracę którą wkładają w nasz rozwój.

Jako część międzynarodowej Grupy VIG stawiamy sobie ambitne cele. Wraz z naszym rozwojem wzrasta możliwość rozwoju potencjału i talentów ludzi, którzy tworzą „Polisa-Życie”.

W 2012 roku „Polisa-Życie” dołączyła do grupy Vienna Insurance Group, dzięki czemu możemy korzystać ze 185 letniego doświadczenia koncernu ubezpieczeniowego.

Korzyści dla Ciebie

Wierzymy w ludzi tworzących naszą organizację, ponieważ to właśnie ich wiedza, energia i zaangażowanie decydują o naszym sukcesie.
Jesteśmy stabilnym pracodawcą, a nasi pracownicy wiążą się z nami na wiele lat – naszą firmę charakteryzuje niska fluktuacja kadry. Szanujemy również czas naszych pracowników, dzięki czemu mogą oni sprawnie pogodzić obowiązki służbowe z życiem prywatnym.

Stwarzamy możliwości rozwoju zawodowego, realizowania własnych pomysłów oraz kariery w ramach naszego Towarzystwa.  Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju poprzez zmianę departamentu lub działu, jak również mogą rozwijać się poprzez wyzwania, które niosą ze sobą nowe obowiązki.

Rozwój pracowników

• Ze względu na pracę w środowisku międzynarodowym i komunikację w języku angielskim, wspieramy naszych pracowników w rozwoju ich umiejętności językowych. „Polisa-Życie” dofinansowuje szkolenia z języka angielskiego, który jest językiem korporacyjnym w Spółkach Vienna Insurance Group.

• Cenimy sobie rozwój naszych pracowników i możliwość realizacji przez nich celów, które sobie wyznaczają. Dlatego też w „Polisa-Życie” funkcjonuje program dofinansowania studiów wyższych dla wszystkich osób, które pragną podnosić swoje kwalifikacje.