Polisa na życie - strona główna

Mono

Terminowe Ubezpieczenie na Życie

 

Mono to uniwersalna polisa ochronna, która zapewnia konkurencyjny zakres ochrony życia i zdrowia osoby ubezpieczonej.
Ubezpieczenie może jednocześnie pełnić funkcję nowoczesnego zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych.

 

Ubezpieczenie polecane jest:

  • dla osób, które potrzebują ubezpieczenia na życie o prostej konstrukcji za niewielką składkę;
  • dla osób, które szukają zabezpieczenia niewysokiego kredytu lub pożyczki;
  • jako alternatywa dla ubezpieczeń NNW, oferowanych przez zakłady ubezpieczeń działu II.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób między 18 a 64 rokiem życia.

Mono ma charakter terminowy, co oznacza, iż umowa zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 1 rok

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono 

 

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

 

Załącznik do wniosku o zawarcie

 

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach

  Terminowego Ubezpieczenia na Życie „MONO”

Wniosek o zawarcie Umowy Terminowego Ubezpieczenia na Życie "MONO"