Polisa na życie - strona główna

Polisa dla Ciebie

Ubezpieczenie na Życie

Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób mających od 18 do 85 roku życia.

Program ubezpieczeniowy gwarantuje niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia. Prosta konstrukcja wniosku maksymalnie skraca czas zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczony sam określa częstotliwość opłacania składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

  • wybór sumy ubezpieczenia od 2 500 do 100 000 zł;
  • niska minimalna składka- już od 20 zł miesięcznie;
  • możliwość zawarcia umów dodatkowych: z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku NW lub na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy- renta miesięczna w wysokości 1 000 zł, 1 500 zł lub 2 000 zł płatna przez 10 lat;
  • możliwość gromadzenia środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group.

Polisa dla Ciebie to poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich.

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie wraz ze skorowidzem

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku wraz ze skorowidzem

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wraz ze skorowidzem

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia na życie Polisa dla Ciebie (obowiązujący od 01.06.2017)

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (obowiązujący od 01.01.2016)

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (obowiązujący od 01.01.2016)