Polisa na życie - strona główna

Scholar

Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży

Ubezpieczenia SCHOLAR to wielowariantowe szkolne grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci i młodzieży.
Ubezpieczenie oferowane jest na niezwykle korzystnych i prostych zasadach.

Za stosunkowo niewielką składkę można uzyskać szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i relatywnie wysokie świadczenia.
Konstrukcja polis umożliwia elastyczne dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb
i możliwości finansowych konkretnej grupy dzieci lub młodzieży.

Ubezpieczenie SCHOLAR wyróżnia fakt, iż świadczenie w przypadku zgonu jest wypłacane bez względu na jego przyczynę. Ponadto charakteryzuje je prosty sposób zawierania umowy oraz jej przedłużania.

Ubezpieczającym jest placówka oświatowa (od przedszkola po uczelnię wyższą) oraz jednostki oświatowe, kulturalne, harcerskie lub sportowe (z wyłączeniem klubów sportowych).

 

Umowa jest zawierana na 1 rok z możliwością jej przedłużenia.

Ubezpieczonym może być przedszkolak, uczeń, student do 30 roku życia, uczestnik zajęć prowadzonych w placówce pozaszkolnej.

Minimalna grupa przystępująca do ubezpieczenia to 20 osób.

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Dzieci I młodzieży Scholar 

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Wniosek o zawarcie Grupowego Ubezpieczenia Dzieci I młodzieży Scholar 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Medyczny "MONDIAL" 

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży

Deklaracja Zgody Scholar