Polisa na życie - strona główna

Senior

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SENIOR

SENIOR to pierwszy produkt na rynku oferujący ubezpieczenie pobytu w szpitalu oraz trwały uszczerbek na zdrowiu do 75 r.ż. Szeroki zakres ochrony ubezpieczenia. Atrakcyjne sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczenia do 75 r.ż. Wiek wstępu od 18 do 72 r.ż.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji program ubezpieczeniowy może być skierowany do:

• Prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków
• Osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, artyści)
• Rolników indywidualnych
• Emerytów
 
 

Trzy warianty do wyboru: składka 36 zł, 53 zł lub 70 zł miesięcznie.

 

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR

Regulamin uczestnictwa w programie "Pakiet usług Assistance"

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Senior Assistance"