Polisa na życie - strona główna

Twoja Renta

Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

TWOJA RENTA jest ubezpieczeniem gwarantującym regularne wypłaty w formie renty do końca życia Ubezpieczonego. Otrzymane wypłaty mogą służyć np. jako dodatkowe środki do emerytury bądź renty.

Ubezpieczenie kierowane jest do każdego, kto ukończył 18 rok życia i któremu zależy na umocnieniu bezpieczeństwa finansowego w późniejszym okresie życia.

Korzyści wynikające z Ubezpieczenia:

  • pewność, że Ubezpieczony będzie dożywotnio otrzymywał rentę;
  • gwarancja wypłaty świadczenia w wysokości wartości polisy w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia;
  • gwarancja wypłaty renty w przypadku śmierci osoby opłacającej składki- wypłata będzie trwała przez gwarantowany okres ustalony w umowie ubezpieczenia (o ile został wybrany wariant z okresem gwarantowanej wypłaty renty);
  • elastyczna forma płatności;
  • możliwość dokonywania wpłat dodatkowych;
  • coroczny wzrost kwoty renty ze względu na dopisywane zyski (minimum 1%).
dokumenty do pobrania

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Twoja Renta

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego „TWOJA RENTA”

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia Rentowego Twoja Renta (obowiązujący od 01.01.2016)

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczenie o statusie CRS dla Osob fizycznych

Oświadczenie o statusie CRS dla Instytucji

Ankieta dotycząca potrzeb Ubezpieczającego w związku z zawarciem umowy Ubezpieczenia na Życie