Polisa na życie - strona główna

Ubezpieczenie Kredytobiorców/Leasingobiorców

Polecane jest osobom, które potrzebują czasowego zabezpieczenia swoich średnio- i długoterminowych zobowiązań finansowych takich jak: spłata kredytu bankowego czy wierzytelności z tytułu umów leasingu, a jednocześnie doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie oraz najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Umowę zawiera się na czas oznaczony, określony w pełnych latach polisowych  - minimum 3 lata.

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 20 000 złotych.

Składka określana jest dla całego okresu ubezpieczenia w chwili zawierania umowy, jako promile aktualnej sumy ubezpieczenia.
Minimalna wysokość miesięcznej składki wynosi 22 złote lub wielokrotność tej kwoty w przypadku wyboru innej aniżeli miesięczna częstotliwość opłacania składek

Składka może być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców lub Leasingobiorców

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kredytobiorców lub Leasingobiorców „Kredyt/Leasing”

Wniosek o zawarcie umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców lub Leasingobiorców (obowiązujący od 1.01.2016)