Polisa na życie - strona główna

VIP

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.
VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy atrakcyjnej składce.

Program Ubezpieczenia przeznaczony jest dla osób mających od 18 do 69 roku życia. Jest to tzw. ubezpieczenie otwarte, umowa ubezpieczenia, może zostać zawarta już od 3 osób.

Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin. Środki z ubezpieczenia pomogą w uregulowaniu ich finansowych zobowiązań np. kredyty, pożyczki i umożliwią utrzymanie biznesu. Pomogą także w zapewnieniu ciągłości edukacji dzieci Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie to zawiera szeroki zakres usług Assistance m. in.

  • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego ( w następstwie choroby lub w wyniku NW);
  • pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu (w następstwie choroby lub w wyniku NW);
  • transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania;
  • pomoc domową oraz pielęgniarską;
  • rehabilitację;
  • wizyta lekarska i pielęgniarska w wyniki NW.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

  • wysoka suma ubezpieczenia, aż do 100 000 zł (w zależności od wyboru wariantu);
  • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy;
  • brak obowiązkowych badań lekarskich.

Składka w zależności od wybory wariantu wynosi:
60 zł- wariant I
100 zł- wariant II

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie "VIP"

Wniosek o otwarcie PAKIETU Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP z oświadczeniem o stanie zdrowia (nowy obowiązujący od 01.12.2015r.)

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Ubezpieczenia na Życie VIP (obowiązujący od 1.01.2016)

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

Pakiet Medyczny VIP

Ankieta medyczna VIP