Polisa na życie - strona główna

Wyniki finansowe

Rachunek wyników
(techniczny i ogólny)

Dane w mln złotych
2012 2013 2014 2015 2016
składki przypisane brutto 131.696 184.793 218.797 257.293 289.157
świadczenia wypłacone brutto 99.854 150.258 170.270 208.627  
wynik techniczny 5.175 6.571 7.214 7.547 9.620
wynik finansowy brutto 7.140 8.172 9.522 8.490 9.198
wynik finansowy netto 5.390 6.585 7.118 6.929 7.317
wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 154% 160% 185% 242% 209%