Polisa na życie - strona główna

Zasady Ładu Korporacyjnego

  • Zarząd, respektując obowiązujące regulacje prawne, stanowisko Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, wyraża wolę stosowania Zasad Ładu dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. w jak najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Zarządu nr 02/15/2015 z dnia 28.04.2015 

Uchwała Zarządu nr 02/15/2015

 

  • Ocena Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez "Polisa-Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w roku 2015. 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2016

  • Ocena Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez "Polisa-Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w roku 2016. 

       Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2017

 

  • Uchwała Rady Nadzorczej "Polisa-Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez "Polisa-Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w roku 2017.

       Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2018