BEZPIECZNY NA DRODZE

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych

 

BEZPIECZNY NA DRODZE jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym, związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową od następstw wypadków komunikacyjnych.

 

 

Zalety

  • umowa ubezpieczenia zawierana na czas określony, na min. 1 rok i maksymalnie do 70 roku życia Ubezpieczonego (wiek wstępu: 18-69 lat),
  • suma ubezpieczenia jest stała w całym okresie ubezpieczenia i może wynosić: 2.500 PLN, 5.000 PLN, 7.500 PLN, 10.000 PLN, 15.000 PLN lub 20.000 PLN – wybrana kwota pieniężna stanowi podstawę do określania wysokości świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, np. świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego to 1.000% sumy ubezpieczenia, a zatem od 25.000 PLN do 200.000 PLN,
  • składka może być opłacona jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia albo regularnie: rocznie lub półrocznie,
  • umowa obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:

  • jeżeli jesteś osobą fizyczną - w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,
  • jeżeli jesteś przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Bezpieczny na Drodze zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Aneks do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.12.2020 lub w terminie późniejszym

Wniosek o zawarcie Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE