Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

SUPER GRUPA

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

 

SUPER GRUPA to zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego.

Program ubezpieczeniowy może być skierowany do osób, które utworzą grupę Ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

 

Super Grupa pozwala ubezpieczyć osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna i inne.

Osoby indywidualne zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymają ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

 

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-67 lat (wiek wstępu: 18-64 lata).

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

 

Zalety

  • umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy w ramach Pakietu Super Grupa (Pakiet tworzony jest dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających),
  • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejny okres,
  • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Super Grupa.
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Grupa zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej DODATKOWA OCHRONA do Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA z Umową Dodatkową do umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA z Umową Dodatkową do umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA oraz Umową Dodatkową DODATKOWA OCHRONA

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA (Pakiet Bursztynowy)

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Umowy Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Regulaminu uczestnictwa w Programie „Pakiet Usługi Assistance”

Załącznik nr 3 Regulaminu uczestnictwa w Programie „Pakiet Usługi Assistance”