Ubezpieczenia na Życie

Masz ubezpieczenie na życie i chcesz uzyskać informacje o przebiegu Twojej umowy, zmienić jej warunki lub zaktualizować dane - skontaktuj się z Towarzystwem ubezpieczeń, dla którego pracujemy:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta: 22 867 66 67, mojacompensa@compensazycie.com.pl

Chcesz zgłosić roszczenie?
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.

Posiadasz pakiet Usług Assistance?
Infolinia jest dostępna pod następującym numerem telefonu: 22 295 82 01

Druki i formularze do wprowadzenia zmian na Twojej polisie:

Najczęściej pobierane druki

Zmiana danych lub warunków umowy ubezpieczenia

Rozliczenie składek

Zgoda do obciążania rachunku

Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

Podpisane formularze z kompletem dokumentów prosimy dostarczać do najbliższego Regionalnego Biura Handlowego lub Przedstawicielstwa Compensa TU na Życie S.A. VIG. W przypadku ubezpieczenia grupowego Super Gwarancja za pośrednictwem opiekuna ubezpieczeniowego w zakładzie pracy.

Nie znalazłeś na naszej stronie odpowiedniego formularza?
Znajdziesz go na stronie Compensa tutaj.

AKTUALNA WYCENA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

UFK - wykup, konwersja, alokacja składki

Wniosek o umorzenie jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku (wykup)

Wniosek o dokonanie zmian na indywidualnym rachunku jednostek (konwersja, alokacja)