POLISA DLA CIEBIE

Ubezpieczenie na Życie

 

POLISA DLA CIEBIE to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej: na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba (wiek wstępu: 18-67 lat).

Ubezpieczony i Ubezpieczający to jedna osoba.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana regularnie, z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczna albo jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

 

Zalety

  • umowa zawierana na czas nieokreślony,
  • w każdą kolejną rocznicę ubezpieczenia możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci o kwotę nieprzekraczającą 10% wartości sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień złożenia wniosku,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony z tytułu umowy (nie dotyczy umów opłacanych składką jednorazową) o umowy dodatkowe: na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Polisa dla Ciebie zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie POLISA DLA CIEBIE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Aneks do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie POLISA DLA CIEBIE na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.12.2020 lub w terminie późniejszym

Wniosek o zawarcie Podstawowego Ubezpieczenia na życie Polisa dla Ciebie

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku