SUPER GWARANCJA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

 

SUPER GWARANCJA to pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Ubezpieczającym jest pracodawca, a Ubezpieczonym – jego pracownik (Ubezpieczonym może być także małżonek, konkubent lub pełnoletnie dziecko pracownika).

 

 

Zalety

  • umowa ubezpieczenia zawierana na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
  • suma ubezpieczenia taka sama dla wszystkich Ubezpieczonych w danej umowie ubezpieczenia (min. suma ubezpieczenia: 3.000 PLN),
  • składka ubezpieczeniowa płatna miesięcznie lub kwartalnie,
  • możliwość ubezpieczenia członków rodziny Ubezpieczonego,
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w umowie podstawowej z opcją rozszerzenia o umowę dodatkową – możliwość kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń indywidualnie dla danej grupy Ubezpieczonych, 
  • gwarancja ochrony ubezpieczeniowej przez 24h na dobę, na całym świecie,
  • świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego,
  • możliwość indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia (dotyczy osób, które były ubezpieczone przez min. 9 miesięcy).
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:

  • jeżeli jesteś osobą fizyczną - w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,
  • jeżeli jesteś przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Gwarancja zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Wniosek o zawarcie Umowy Podstawowej Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA

Wniosek o zawarcie Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA

Deklaracja zgody przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA  dla umów zawartych po 01.08.2022

Deklaracja zgody przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA dla umów zawartych przed 01.08.2022

Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance

Załącznik nr 1 do Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance