VIP

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

 

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym do wszystkich, którzy są zainteresowani relatywnie wysokimi sumami ubezpieczenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 69 roku życia (wiek wstępu 18 – 66 lat)

Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko Ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin.

 

 

Suma ubezpieczenia w wysokości potwierdzonej na polisie stanowi kwotę pieniężną, na podstawie której ustalana jest wysokość świadczeń, które wypłacane są przez Towarzystwo z tytułu umowy ubezpieczenia. 

 

Zalety

  • do wyboru dwa warianty ubezpieczenia, różniące się wysokością świadczeń – w zależności od wariantu suma ubezpieczenia wynosi 50.000 PLN albo 100.000 PLN,
  • warunki Pakietu VIP są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach takiego Pakietu wyrazi grupa co najmniej 3 osób,
  • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
  • składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie,
  • osoby objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Compensa,
  • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu VIP zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej DODATKOWA OCHRONA do Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP z Umową Dodatkową DODATKOWA OCHRONA

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Ubezpieczenia na Życie VIP

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

Załącznik nr 4 do Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

Ankieta medyczna VIP