Polisa na życie - strona główna

Bezpieczne dziecko

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży

Bezpieczne Dziecko to ochrona przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, które kontynuują naukę (z zastrzeżeniem, iż ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest nie dłużej niż do ukończenia przez Ubezpieczonego 30 roku życia).

Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia. 

Minimalna wysokość składki miesięcznej wynosi 10 zł.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej;
  • możliwość dostosowania wysokości świadczeń do potrzeb i możliwości finansowych;
  • wsparcie finansowe w trudnych momentach życia;
  • alternatywna lub dodatkowa forma ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży;
  • inwestycja na przyszłość.
dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko (obowiązujący od 01.01.2016)

Wniosek o otwarcie Pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko