Polisa na życie - strona główna

Open Scholar

Open Scholar - nowe ubezpieczenie szkolne

Polisa-Życie w swojej ofercie posiada wiele innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych skierowanych do segmentu rodzinnego, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zapewniają one ochronę ubezpieczeniową w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak również umożliwiają start w dorosłe życie. Nasz nowy produkt Open Scholar jest rozwiązaniem alternatywnym dla tradycyjnych ubezpieczeń szkolnych.

Open Scholar to nowocześnie skonstruowane otwarte ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych do 30. roku życia, które w sposób ciągły i nieprzerwany kontynuują naukę. Osoba niepełnoletnia może przystąpić do ubezpieczenia na wniosek swojego przedstawiciela ustawowego. Minimalna roczna wysokość składki wynosi 20 zł, dzięki czemu ubezpieczenie może być dostępne dla każdego.

Ubezpieczenie gwarantuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, wybór jednego spośród pięciu wariantów ubezpieczenia, a także możliwość indywidualnego przygotowania oferty do potrzeb i możliwości finansowych Klientów. Jest dobrą alternatywą lub dodatkową formą ubezpieczenia szkolnego dzieci
i młodzieży, również wsparciem finansowym w trudnych momentach życia.

Dodatkowy argument stanowi fakt, że Polisa-Życie została nagrodzona Znakiem Jakości KidZone. Certyfikat przyznawany jest firmom oferującym najwyższej klasy produkty i usługi przyjazne dzieciom
i młodzieży.

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży "OPEN SCHOLAR"

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Wniosek o zawarcie Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży "OPEN SCHOLAR"

Wniosek o otwarcie Pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży "OPEN SCHOLAR"

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Medyczny "MONDIAL" 

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży